ІФТТМТ
Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій
НАН України

Типи покриттів


1. ЗМІЦНЮЮЧІ
Зміцнюючі

Збільшують ресурс роботи ріжучого й формоутворюючого інструменту на 300 -3000% (залежно від типу інструмента, виду обробки й оброблюваного матеріалу). Підвищують твердість інструмента до HV 1800…8000. Використовуються для поверхневого зміцнення інструментів:

 • ріжучих;
 • формоутворюючих;
 • штампових;
 • вимірювальних;
 • медичних.

2. ЗАХИСНІ, ПРОЗОРІ

Захист виробів з поліакрилу від дії ультрафіолетового випромінювання, вологи, а також механічного, абразивного й хімічного впливу з боку забрудненої атмосфери вирішено шляхом нанесення тонкої (до 0,5 мкм) захисної плівки.
Можливо нанесення подібних покриттів на інші матеріали, в т.ч. на Si.

захисні, прозорі

Вид розряду в середені вакуумної камери при роботі Al катода в атмосфері N2. На подложкодержателе акріловій зразок розміром 180x180 мм.

підкладка з поліакрілу

Схематичне зображення різних багатошарових комбінацій, що використовуються для збільшення адгезійних властивостей: підкладка з поліакріла, проміжні шари, верхній захисний шар.

багатошарові комбінації
3. САМОНЕСУЧІ ВИРОБИ З ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ

Вперше розроблено технологію отримання самоутримних виробів на основі вакуумно-дугового методу осадження товстих шарів тугоплавких металів. Виготовлені макети коригувальних сопел з шарів молібдену і ніобію загальною товщиною до 2-х мм.

самонесучі з тугоплавких металів осадження металів
Деталі, отримані
при пошаровому осадженні матеріалів.
Товщина стінки 1-2 мм.
фото поперечного шліфа виробу.

4. АНТИКОРОЗІЙНІ
    
мікротвердість акустоєміссія
Вплив вмісту кисню в покритті
на величину нормального електродного потенціалу покриття в p-ні - 0.5 m;
nacl + 0.5 m; na 2 SO 4
Вплив вмісту кисню на акустоєміссію (1)
покриттів і їх мікротвердість (2), (3) - мікротвердість α-фази Аl 2 О 3

5. ТЕРМОСТАБІЛЬНІ

    
жаростійкість покрітій на основі TiAlN
Жаростійкість покриттів різного складу в атмосферних умовах. Оптимізація складу покриттів на основі TiAlN з метою підвищення їх жаростійкості в атмосферних умовах.


6. АНТИФРИКЦІЙНІ

Технологія застосовується для створення беззносних пар тертя, просвітлення інфрачервоної оптики, у виробництві медичного інструментарію та інших виробів, зміцнення інструмента, деталей відео / аудіоапаратури. Синтез з вуглецевої плазми. Захист жорстких дисків ПК і головок зчитування-запису.
Властивості покриттів:

 • індиферентність до агресивних середовищ;
 •      
 • HV 8000 ... 12000;
 •      
 • Коефіцієнт тертя 0,03.

антифрикційні покриття коефіцієнт тертя інфрачервона оптика

   Коефіцієнт зносу вуглецевих покриттів в парі з SiC шаром.
   Порівняльні характеристики вуглецевих плівок, отриманих вакуумно-дуговим і лазерним методами.


7. БАКТЕРИЦИДНІ
Бактерицидні

Світлі зони - гноблення росту E.coli навколо імплантатів з розробленими покриттями.
E.coli

Чашки Петрі, засіяні мікроорганізмами St. Aureus, зі зразками із чистого Ti, покритими фотокаталітичними (ФК) TiО2 покриттями.
1 - зразок з TiО2 покриттям;
2 - зразок із чистого титану;
2-2 - зразок із TiО2 покриттям, опромінений іонами Мо+;
3 - зразок із TiО2 покриттям, опромінений іонами Cr.

8. ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНІ
захисно-декоративні

Мають широку кольорову гаму: від золотаво-солом'яного до чорного кольору. Використовуються для покриття виробів промислового й побутового призначення:

 • посуду, столового і кухонного приладдя;
 • елементів сантехнічного устаткування;
 • деталей аудіо/ відео-апаратури;
 • покрівельних металевих матеріалів;
 • облицювальної плитки;
 • металовиробів, очкових оправ і стекол;
 • кріплення;
 • світильників;
 • меблевої фурнітури;
 • ювелірних виробів;
 • корпусів годинників та ін.

go to ISSPMT