ІФТТМТ
Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій
НАН України

Відділ фізики твердого тіла і конденсованого стану речовини

виробничі приміщення відділу

Корпус №1, в якому розташовані
виробничі приміщення відділу

Заснований в 1971 р.відділ є науково-дослідним підрозділом, що забезпечує експериментальні і теоретичні дослідження властивостей і структури конструкційних і ункціональних матеріалів в умовах дії температурно-силових, магнітних, електричних і радіаційних полів з метою їх використання при розробці нових матеріалів і технологій в атомній енергетиці і інших областях техніки.
У відділі працюють 5 докторів наук і 12 кандидатів наук.

Наукова діяльність відділу представлена 4 лабораторіями:

 • Лабораторія фундаментальної і прикладної надпровідності, електронних властивостей металів
 • Лабораторія молекулярної фізики і техніки низьких температур
 • Лабораторія фізики міцності і пластичності
 • Лабораторія фізики кристалів

Керівництво і проекти відділу

Соколенко

Соколенко Владимир Иванович - завідувач відділом, доктор фіз.-мат. наук.

Тел: (057) 700-05-71
E-mail: vsokol@kipt.kharkov.ua
Fax: (057) 700-05-71

Автор і співавтор більше 200 публікацій і авторських свідоцтв.

Напрями наукової діяльності і інтереси:
 • фізика твердого тіла;
 • фізичне матеріалознавство;
 • фізика міцності і пластичності;
 • надпровідність;
 • екологічна безпека.
Проекти виконані під керівництвом Соколенко Володимира Івановича:

Гранти УНТЦ:
керівник проектів:
№1760 (2001 р.),
№4960 (2009 р.);

учасник проектів:

№931 (1999 р.),
4153 (2006 р.);
Грант НАН України за результатами конкурсу спільних українсько-російських проектів 2012 р.:
керівник проекту № 10-08-12(У);
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Ресурс» - проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин
Керівник проектів:
№4.6 (2012 р.),
№4.5 (2013 р.)

Науково-технічна співпраця

 • Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАНУ;
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАНУ;
 • ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАНУ;
 • ДонФТІ ім. О.О.Галкіна НАНУ;
 • Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАНУ;
 • Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ;
 • ОП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом»;
 • ХНУ ім. В.Н.Каразіна;
 • БелГУ, Росія.
 • Leibniz-Institut für Festkörper-und Werkstoffforschung (IGW), Dresden, Germany;
 • Helmholtz-Zentrum Berlin, Germany;
 • Surrey University, UK
go to ISSPMT