ІФТТМТ
Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій
НАН України

bulat setup

Модифікування поверхні конструкційних матеріалів

Під модифікуванням поверхні конструкційних і паливних матеріалів мається на увазі зміна їхніх поверхневих і об'ємних характеристик внаслідок впливу на поверхню потоків різних часток (нейтральних, іонів, електронів). Керуючи енергією часток, що налітають, реалізують процеси очистки поверхні від забруднень, імплантацію часток у приповерхні шари, осадження різних по складу, структурі, властивостях і характеристиках покриттів.

Роботи з розвитку методів осадження покриттів проводяться в ННЦ ХФТІ більше 40 років і ведуться в трьох відділах. Наші фахівці проводять дослідження й розробки для забезпечення створення промислових методів, устаткування й технологій осадження покриттів різного призначення з використанням таких методів:


Основні напрямки досліджень:
 • антикорозійний та антиерозійний захист конструкційних матеріалів, що працюють у різних умовах, у тому числі в умовах впливу високих (до 2000°С) температур;
 • підвищення ресурсу роботи і якості обробки формоутворюючого й різального інструменту;
 • створення антифрикційних покриттів на конструкційних матеріалах;
 • формування виробів шляхом осадження матеріалів із плазмової або газової фази;
 • створення захисно-декоративних, бактерицидних і просвітлюючих покриттів;
 • створення нового класу матеріалів (у т.ч. наноструктурних) у вигляді плівок, що мають унікальні характеристики й властивості;
 • створення покриттів в отворах і трубках (аж до d ≤1 мм) з L>>d.


Модифікування поверхні конструкційних матеріалів базується на наступних методах:

вакуумно-дугове іонно-плазмове осадження покриттів

Для генерації плазмових потоків використовуються потужнострумові вакуумно-дугові розряди. Керування параметрами й складом плазмових потоків забезпечує реалізацію процесів іонно-плазмової очистки, формування перехідних зон основа-покриття, осадження металевих і композиційних покриттів (оксидних, нітридних, карбооксидних та ін.), а також дозволяє здійснити іонну імплантацію при енергіях до десятків кеВ;

газофазні і плазмохімічні процеси

Вони забезпечують нанесення захисних покриттів з тугоплавких металів на різні вироби, включаючи капілярні трубки й виготовлення деталей з молібдену, вольфраму, нітриду кремнію;

активоване термодифузійне насичення у вакуумі

Ці методи дозволяють наносити захисні покриття на різні конструкційні матеріали (включаючи молібден, вольфрам, вуглець), забезпечуючи тривалу працездатність виробів з них на повітрі при температурах до 2000°С.


Фахівці інституту є першопрохідниками й лідерами в областях:

 • створення промислових технологій та обладнання для осадження функціональних покриттів методами, що розвиваються;
 • синтезу алмазоподібних плівок з вакуумних дуг, що горять у парах вуглецю;
 • синтезу полікристалічних алмазних шарів і покриттів різного призначення з газових сумішей, що вміщають вуглець;
 • розробки плазмооптичних систем сепарації металевої плазми;
 • створення протяжних систем генерації металевої плазми;
 • розробки обладнання і процесів для одержання вакуумно-дуговим або плазмо-хімічним методами товстих (одиниці міліметрів) покриттів і деталей;
 • розробки і реалізації обладнання і технологій для іонно-плазмового модифікування поверхні ядерних конструкційних матеріалів;
 • розробки процесів і обладнання для плазмохімічного відновлення металів з їхніх галогенідів, оксидів і т.д.

У нашому інституті Ви можете отримати безпосередньо від розробників унікальні новітні технології й установки, створені для вирішення Ваших конкретних задач, кваліфіковані рекомендації і поради по їхньому використанню.


Міжнародне співробітництво:

Відділи розробляють, постачають обладнання та вузли зарубіжним компаніям.


поставка обладнання
Наше обладнання
go to ISSPMT