ІФТТМТ
Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій
НАН України

будівля відділу Ажажі

Основні наукові напрямки діяльності інституту:


Наукова діяльність.
Основні напрямки досліджень і тематика:

Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій (ІФТТМТ) входить до складу ННЦ ХФТІ. Інститут являє собою багатопрофільний науковий матеріалознавчий центр, який був створений в 1995 році на базі відділення фізичного матеріалознавства ХФТІ ​​відповідно до Указу Президента України для науково-технічного матеріалознавчого супроводу безпечної, безаварійної і ефективної експлуатації та розвитку АЕС України.

У пріоритетні завдання інституту входить створення нових матеріалів і технологій стосовно потреб ядерної, теплової, сонячної та водневої енергетики, космічної, авіаційної та машинобудівної промисловості та медицини.

                              

Досягнення цілей забезпечується через серію фундаментальних і прикладних досліджень по ряду державних програм НАНУ:

Атомна наука і техніка, відомча тематика (АНТ)

відомче замовлення НАН України на проведення наукових досліджень з атомної науки і техніки Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут».


«Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій в галузях економіки»

цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України


програма «РЕСУРС»

«Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин»


«Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях»

цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України


«Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»

цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України


«Нанотехнології та наноматеріали»

державна цільова науково-технічна програма


конкурсна тематика НАН України.

інноваційні проекти.


Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій у галузях економіки»


Гранти для молодих вчених і колективів вчених.

Спільні проекти з закордонними партнерами.В інституті працюють: 2 академіки і 1 член-кореспондент НАНУ, 30 докторів наук, понад 80 кандидатів наук, понад 15% від загальної чисельності співробітників інституту становлять молоді співробітники (до 35 років).

До складу інституту входить також, «Центр колективного користування аналітичним обладнанням» (директор центру член-кор. НАНУ В.М. Воєводін)

Організаційно - педагогічна діяльність

ВАНТ

У перебігу 35 років було проведено 20 наукових міжнародних конференцій з фізики радіаційних явищ і радіаційного матеріалознавства.
Щорічно публікуються 2-3 випуски журналу «ВАНТ» (питання атомної науки і техніки), за напрямками «Фізика радіаційних ушкоджень і радіаційне матеріалознавство» і «Вакуум, чисті матеріали, надпровідники» .

Міжнародні конференції та школи молодих вчених

  2013 рік

II Міжнародна конференція «Високочисті матеріали: отримання, застосування, властивості»
присвячена пам'яті академіка НАНУ Володимира Михайловича Ажажі
17 - 20 вересня 2013 року
м. Харків, Україна

  2012 рік

XX Ювілейна Міжнародна конференція з фізики радіаційних явищ і радіаційного матеріалознавства.
10 - 15 вересня 2012 року
м. Алушта, Крим, б/в «Еврика»Організація проведення та участь у V Російсько-українському семінарі - нараді «Розвиток атомної енергетики Росії, України та Вірменії - фактор стійкого міждержавного співробітництва»
9 - 12 жовтня 2012 року
Росія, м. Сочі
  2011 рік

Міжнародна школа молодих вчених з ядерної фізики та енергетики.
6-12 червня 2011 року
Алушта, Крим, б/в «Еврика»51 Міжнародна конференція « Актуальні проблеми міцності » 16-21 травня 2011 року
м. Харків, Україна, ННЦ ХФТІМіжнародна наукова конференція « Високочисті матеріали: отримання, застосування, властивості»
присвячена 80-річчю з дня народження академіка НАН України Володимира Михайловича Ажажі
15-18 листопада 2011 року
м. Харків, Україна, ННЦ ХФТІОрганізація проведення та участь у IV українсько-російській науково-технічній нараді-семінарі « Розвиток атомної енергетики Росії та України - фактор стійкого міждержавного співробітництва»
3-7 жовтня 2011 року
м. Севастополь

  2010 рік

ХIХ Міжнародна конференція з фізики радіаційних явищ і радіаційного матеріалознавства.
6-11 вересня 2010 року
м. Алушта, Крим

ХIХ міжнародна конференція


Організація та участь у III нараді-семінарі « Розвиток атомної енергетики - фактор сталого міжнародного співробітництва»
19-21 жовтня 2010 року
Виноградово, Московська область
  2009 рік

Міжнародна школа молодих вчених з ядерної фізики та енергетики.
12 -18 червня 2009 року
м. Алушта, Крим

XV-ICPRP XVI-ICPRP


Організація проведення та участь у Науково-технічній нараді-семінарі « Розвиток атомної енергетики Росії та України - фактор стійкого міждержавного співробітництва»
19 - 23 жовтня 2009 року
м.Енергодар, Україна
go to ISSPMT