ІФТТМТ
Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій
НАН України

Фізика радіаційних явищ і радіаційне матеріалознавство


Заснований у 1976 році відділ є науково-дослідницьким підрозділом, що забезпечує теоретичне і практичне дослідження взаємодії матеріалів з потоками нейтронів і заряджених часток, розробку принципів створення нових матеріалів для реакторобудування.


Наукова діяльність відділу представлена 4-ма лабораторіями та 2-а секторами:

  • Лабораторія електронно-мікроскопічних досліджень структури опромінених матеріалів;
  • Лабораторія фізики взаємодії іонних пучків з матеріалами;
  • Лабораторія розробки нових технологій і обробки металів тиском;
  • Лабораторія реакторних досліджень нових матеріалів і дослідження корпусних матеріалів;
  • Сектор радіаційних технологій;
  • Сектор розробки і дослідження біметалів і багатошарових металевих компонентів.

Книги і публікації:


радіаційна стійкість

«Еволюція структурно-фазового стану і радіаційна стійкість конструкційних матеріалів»
автори:
В.М.Воєводін, І.М.Неклюдов.

       В монографії узагальнені результати теоретичних і експериментальних досліджень еволюції структурного стану і композиційного складу основних конструкційних матеріалів ядерної енергетики під опроміненням. Розглянуто зв'язок цих процесів з радіаційною стійкістю опромінених матеріалів.


радіаційна пошкоджуваність

«Структура і радіаційна пошкоджуваність конструкційних матеріалів»
       Розглянуто інженерні проблеми і вимоги, що пред’являються до конструкційних матеріалів діючих і перспективних ядерних і термоядерних енергетичних установок. Основна увага приділена питанням підвищення надійності і довговічності вузлів і деталей реакторів, активної зони: конструкції теплоенергетичного обладнання ядерних установок, що працює в найбільш складних умовах.


Вакуумная дуга

«Фізика радіаційних явищ і радіаційне матеріалознавство»
       В монографії розглядається фізична природа первинних процесів радіаційної пошкоджуваності твердих тіл, механізми радіаційних явищ, інженерні проблеми і вимоги, що пред’являються до конструкційних матеріалів діючих і перспективних ядерних і термоядерних енергетичних установок.

go to ISSPMT