ІФТТМТ
Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій
НАН України

Відділ аналітичних досліджень, екології та радіаційних технологійрадіаційні технології

Відділ зосновано в 1987 р. Відділ забезпечує аналітичний супровід і проведення матеріалознавчих, екологічних, медико-біофізичних досліджень на основі еспериметального вивчення взаємодії пучків іонів, рентгенівського і гама-випромінювання з речовиною і розробки нового обладнання.
Наукова діяльність відділу здійснюється в 2 лабораторіях і 1 групі:

  • Лабораторія ядерно-фізичних і фізичних методів аналізу
  • Лабораторія електрофізичної апаратури
  • Група ядерного мікрозонду


В роботах використовуються:
  • Ядерно-фізичні методи аналізу на пучках іонів;
  • Дозиметрия, а також рентгенівська-,гама-, бета-, альфа- спектрометрия радіоактивної речовини;
  • Лазерна атомно флуоресцентна спектрометрия;
  • Рентгенофлуоресцентний аналіз;
  • Спектрально-люмінесцентний аналіз.

Напрямки досліджень:

ізотопний склад

розробка методик і дослідження елементного (ізотопного) складу матеріалів ядерного паливного циклу в діапазоні елементів від водороду до урану з концентраціями 100 - 10-5 масс.%


локальний розподіл

розвиток ядерно-фізичних і фізичних методів аналізу і дослідження локального розподілу і концентраційних профілей елементів без руйнації зразку, в тому числі, складу і товщини покриття;


ІФТТМТ

аналітичний супровід робіт ІФТТМТ ННЦ ХФТІ;


власивості матеріалів

модифікація властивостей матеріалів за допомогою імплантації іонами Н, Не, N, Ar, Kr, Xe з енергіями 150 - 2000 кеВ і дослідження імплантованої поверхні;


медико-біологічні

екологічні (медико-біологічні)дослідження впливу ядерно-енергетичного комплексу на стан навколишнього середовища і здоров'я людини;


Булат-2

розвиток можливостей АЯФК «Сокіл»:
розробка і введення в експлуатацію ядерного мікрозону з розділенням 3 мкм;
каналу виведеного пучка іонів в атмосферу з джерелом квазимонохроматичного рентгенівського випромінювання;
каналу опромінення матеріалів іонами газів від Не до Хе з енергіями 200-2000 кеВ;
джерела многозарідних іонів.

go to ISSPMT