ІФТТМТ
Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій
НАН України

випускники фізтеху

Співпраця ІФТТМТ з ВУЗами


ХНУ Каразіна

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна


ХАІ

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут», (ХАІ)


ХІРЕ

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)


ХПІ

Харківський політехнічний інститут (ХПІ)Львівська політехніка

Львівська політехніка


імені Олеся Гончара

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


імені Володимира Даля

Луганський Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

go to ISSPMT