ІФТТМТ
Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій
НАН України

Відділ радіаційно-стійких керамік і перспективних технологій


Область досліджень і розробок:розробка та дослідження процесів, технологій і устаткування для компактування РАВ, ВЯП та їх іммобілізації.


Коротка характеристика діяльності відділу:необхідність попередньої тривалої витримки радіоактивних відходів (РАВ) приводить до необхідності створення захисних бар'єрів (спеціальні контейнери, оболонки і т.д.), з метою запобігання можливого виходу радіонуклідів в довкілля.

У відділі провадяться науково-дослідні роботи по фізичному обгрунтуванню і розробці технологій іммобілізації (включення в захисну форму) радіоактивних відходів. В основі технологій створення захисних матеріалів, що розробляються, застосовуються процеси спікання порошкових матеріалів, у тому числі і спікання під тиском (гаряче пресування, гаряче ізостатичне пресування). Використання даних технологій дозволяє отримувати захисні керамічні матеріали, що характеризуються високою радіаційною і корозійною стійкістю.


Основні напрями наукових і технологічних розробок:

  • Дослідження впливу процесів газостатичної обробки на фізико-механічні і експлуатаційні властивості різних матеріалів, проектування та створення установок і їх вузлів для здійснення газостатичного пресування, гарячого вакуумного пресування, а також термообробки в різних середовищах (вакуум, повітря, інертний газ);
  • розробка методів компактування і іммобілізації радіоактивних відходів в захисні форми для тимчасового зберігання і остаточного захоронення, дослідження відносно розробки та оптимізації технологій кондиціювання радіоактивних відходів;
  • дослідження відносно отримання ультрадисперсних і нанодисперсних порошків оксидів цирконію, магнію, алюмінію, ітрію, європію, кремнію та інших для виготовлення радіаційностійкої, конструкційної і функціональної кераміки;
  • виготовлення особо щільної, високовогнетривкої, високоміцної і зносостійкої кераміки різного призначення і конфігурації, що не поступається зарубіжним аналогам.

Міжнародна співпраця

Сумісно з Арагонською Національною лабораторією і фірмою «Superior Graphite» (США), розроблена, виготовлена та запущена в експлуатацію установка для реалізації технологічного процесу консолідації порошкових преформ керамік різного складу як в захисному середовищі інертних газів, так в вакуумі.


Superior Graphite
Прийомустановки електроконсолідації в наладку в рамках проекту УНТЦ Р-154б 2009 рік.
Справа наліво:
М.В. Савоськин (Донецький фізико-технічний інститут),
Д-р Sami Gopalsami(колаборатор від АНЛ, США),
С.Ю. Саєнко (керівник робіт від ННЦ ХФТІ).
go to ISSPMT