ІФТТМТ
Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій
НАН України

Отримання функціональних і композитних наноструктурних матеріалів:

  • дослідження та методичні рекомендації з отримання ультрадисперсних, в тому числі і нанорозмірних, порошків для виготовлення з них функціональної кераміки на основі ZrO 2 , Al 2 O 3 , MgO, Y 2 O 3 та композитів на їх основі;
  • дослідження методів формування керамічних заготовок з ультрадисперсних порошків методами шлікерного лиття та пресування;
  • виготовлення керамічних виробів, різного призначення і конфігурації, які не поступаються за своїми фізико-механічними характеристиками зарубіжним аналогам.
композити та наноструктура
go to ISSPMT