ІФТТМТ
Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій
НАН України

Наш відділ пропонує:

  • нанесення покриттів на дослідні й серійні партії виробів;
  • розробку технології, проектування й виготовлення технологічного обладнання із запуском його на підприємстві замовника й навчанням персоналу;
  • гарантійне обслуговування й ремонт обладнання.

Для консультації ви можете звернутися до нас:

Маринiн

Маринiн Володимир Григорович -.о. керівника «Відділу інтенсивних вакуумно-плазмових технологій», старший науковий співробітник «Лабораторії розробки і дослідження інтенсивних іонно-плазмових технологій», к.ф.-м.н., доцент.

Тел: (057) 335-63-98
E-mail: marinin@kipt.kharkov.ua

Спеціаліст в області формування інтенсивних захисних покриттів на конструкційних і тугоплавких матеріалах.
За його участю створено наукові основи нового напряму в фізичному матеріалознавстві. Відомі його роботи по захисту від ерозії, корозії конструкційних сталей, що застосовуються в турбобудуванні.
Протягом декількох десятків років їм виконаний ряд експериментальних робіт, які знайшли практичне застосування, зокрема, в захисті лопаток парових турбін ТЕС і АЕС і ін. Областях техніки. Співавтор понад 178 наукових робіт і 9 винаходів.

напрямки наукової діяльності та інтереси:
  • фізика твердого тіла;
  • модифікування поверхні при опроміненні низькоенергетичної плазмою і створення металевих, нітридних та карбідних покриттів на поверхні конструкційних матеріалів.


Змий

Змій Віктор Іванович - начальник лабораторії, «Активованого вакуумно-дифузійного насичення», д.т.н., професор.

Тел: (057)335-66-82
E-mail: zmij@kipt.kharkov.ua

Cпеціаліст в галузі високотемпературної хіміко-термічної обробки матеріалів і нанесення покриттів. Під його керівництвом створені наукові основи нового напрямку в цій галузі - активоване дифузійне насичення у вакуумі. Протягом більше 40 років ним виконаний ряд теоретичних і експериментальних робіт, що розвивають уявлення про реакційну дифузію як про складний фізичний процес, що протікає в т.ч. в умовах газофазного й рідинного активування у вакуумі. На основі цих подань розроблені фізико-хімічні основи ряду новітніх технологій, які стосуються захисту й зміцнення конструкційних матеріалів. Співавтор більше 150 наукових праць і винаходів.

напрямки наукової діяльності й інтереси:
  • фізика твердого тіла - дифузія, дефекти кристалічної решітки, фізико-хімічні й механічні властивості кристалів;
  • захисні покриття на металевих і вуглецевих матеріалах - розробка багатоцільових антикорозійних, зносостійких, стійких у хімічно-активних середовищах, рідких металах і ін.;
  • pозробка нових високотемпературних конструкційних матеріалів - ракетно-космічна техніка, електротермія, енергетика й ін.
go to ISSPMT