ІФТТМТ
Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій
НАН України

Наш відділ пропонує:

Газофазні методи осадження покриттів та виготовлення виробів складної форми шляхом відновлення металовмістких сполук:

  • Осадження покриттів з W, Mo, Ta, Si, Re і сплавів WRe, WTА, MoRe відновленням фторидів і хлоридів металів;
  • Осадження покриттів з карбідів, боридів, нітридів, оксидів, силіцидів W, Mo, V, Zr, Nb, Al, B, Si відновленням фторидів і хлоридів металів;
  • Осадження карбідохромових покриттів з металоорганічного сполуки «БАРХОС»;
  • Отримання виробів з W, Mo, WRe, WTa, MoRe, карбідів, боридів, нітридів, оксидів, силіцидів.

Для консультації ви можете звернутися до нас:

Широков

Широков Борис Михайлович - начальник відділу, д.т.н.

Тел: 335-68-16
E-mail: shirokov@kipt.kharkov.ua
Fax: (057)-335-07-55

напрямки наукової діяльності та інтереси:
  • газофазні процеси та кристалізація металів, сплавів і сполук;
  • відновлення і синтез металовмістких сполук в низькотемпературній нерівноважній плазмі;
  • газофторидні процеси.


Семёнов

Семенов Микола Олександрович - фахівець в області мікрорентгеноспектрального аналізу і растрової електронної мікроскопії.

Тел: (057)-335-61-65
E-mail: Semenovn1@kipt.kharkov.ua

напрямки наукової діяльності та інтереси:
  • дослідження елементного і фазового складу, рентгенівські зображення розподілу елементів в покриттях, матеріалах і виробах;
  • вивчення зламів, корозійних взаємодій, продуктів зносу та ін.


Крохмаль

Крохмаль Сергій Олександрович - фахівець в галузі отримання неорганічних матеріалів і покриттів шляхом піролізу металоорганічних сполук (MOCVD).

Тел: 335-68-16
E-mail: krohmal@kipt.kharkov.ua

напрямки наукової діяльності та інтереси:
  • Отримання корозійно- і ерозійностійких покриттів, які мають високі антифрикційні властивості на виробах складної форми (внутрішні поверхні труб, отвори, капіляри і т.п.)
go to ISSPMT