Публікації

У даному розділі можна ознайомитись з найактуальнішими роботами, опублікованими співробітниками ІФТТМТза останній час. Перелік включає в себе статті у вітчизняних і міжнародних журналах, праці конференцій і тези, монографії, дисертації, а також патенти на винаходи і на корисні моделі, заявки на них.

Статті

1. В.М. Ажажа, П.М. В’югов, С.Д. Лавриненко. Вплив вакуумних умов на рафінування активних тугоплавких металів // Високочисті речовини. 1994, №3, с.76-83.

2. Ажажа В.М., Борц Б.В., Бутенко І.М., Ванжа А.Ф., Воєводін В.Н., В’югов П.М., Лавриненко С.Д., Пилипенко М.М. та ін. Вакуумно-дуговий спосіб одержання трубної заготовки зі сплаву Zr1% Nb // ВАНТ. Серія: "Фізика радіаційних ушкоджень і радіаційне матеріалознавство", - 2005. - №.5. с.110-114.

3. Пилипенко М.М., Доля І.Б., В’югов П.М. та ін. Механічні властивості гафнію // Неорганічні матеріали. - 2006. - Т. 42, № 6. - С.684-688.

4. Ажажа В.М., Борц Б.В., Бутенко Р.М., Воєводін В.М., Лавриненко С.Д., Пилипенко М.М., та ін. Виробництво партії трубних заготовок трекс-труб та виготовлення дослідно-промислової партії твельних труб зі сплаву Zr1Nb із вітчізняної сировини // Наука та інновації. - 2006. - Т.2, №4. - С.64-76.

5. Ажажа В.М., В’югов П.М., Лавриненко С.Д., Пилипенко М.М. Вакуумні умови та ЕЛП цирконію // ВАНТ. Серія: "Фізика радіаційних ушкоджень і радіаційне матеріалознавство", - 2006. - №.4. - С.144-151.

6. Semenenko V.E., Pilipenko N.N., Posukhov A.S. High-strength and wear-resistant eutectic composites // Journal of Superhard materials. - 2006. - Vol.28, № 5. - p.57-62.

7. Красноруцький В.С., Лавриненко С.Д., Ажажа В.М. та ін. Розробки і обґрунтування підвищення ресурсу роботи, надійності і безпеки елементів актівної зони атомних реакторів – твелів та ТВЗ // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин: Зб. наук. статей за результатами, отриманими в 2004-2006 рр. – К.: Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, 2006. – С.228-231.

8. Ажажа В.М., В’югов П.М., Лавриненко С.Д., Пилипенко Н.Н., и др. Встановлення факторів підвищення ресурсу конструкційних матеріалів і зварних з’єднань за рахунок зменшення впливу водню // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин: Зб. наук. статей за результатами, отриманими в 2004-2006 рр. – К.: Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, 2006. – С.232-236.

9. Ажажа В.М., Бакай А.С., Бобров Ю.П., Довбня А.Н., Лавриненко С.Д., Пилипенко М.М., Петельгузов І.А., Савченко В.І. Вплив електронного опромінення та розплаву фторідних солей на властивості сплавів типу Хастеллой // Proceedings of International conference Current problems in nuclear physics and atomic energy (NPAE-Kyiv2006) May 29 - June 03, 2006, Kyiv. - Kyiv, 2007. - p.652-658.

10. Azhazha V.M., Semenenko V.E., Pilipenko N.N. Ni-Ni3B composite coating // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. - 2007.- Vol.46, №. 1-2. - p. 32-37.

11. Неклюдов І.М., Ажажа В.М. та ін. Нова технологія виробництва гафнію ядерної чистоти // Наукові відомості. Серія: Фізика. 2001. № 4 (14). С. 127-132.

12. Ажажа В.М., Толстолуцький Г.Д., Ружицький В.В., Копанець І.Є., Лавриненко С.Д., Пилипенко М.М., Ожигова Л.С., Бобров Ю.П. Визначення об'ємної концентрації водню в матеріалі зварного з'єднання № 111 парогенератора АЕС // Важке машинобудування. - 2008. - №6. - С. 32-34.

13. Ажажа В.М., Лавриненко С.Д., Пилипенко М.М. Вакуумна металургія в УФТІ-ННЦ ХФТІ // Академік Віктор Євгенович Іванов. Харків: ННЦ ХФТІ. - 2008. с.51-82.

14. В.М.Ажажа, І.Н.Бутенко, Б.В.Борц та ін. Сплав Zr1Nb для атомної енергетики України // Ядерна фізика та енергетика. 2007, № 3 (21), с.67-74.

15. Ажажа В.М., В’югов П.М., Лавриненко С.Д., Пилипенко М.М. Одержання сплаву цирконію та виробів з нього в Україні // Фізика і хімія обробки матеріалів. - 2009. - № 1. - С.5-8.

16. Пилипенко М.М. Конструкційні матеріали для елементів обладнання ядерно-енергетичних установок // Вісник Харківського університету. Серія фізична "Ядра, частинки, поля". - 2009. - №859. - c.44-50.

17. Ажажа В.М., Лавриненко С.Д., Пилипенко М.М. Високочисті метали в ядерній енергетиці // Розвиток атомної енергетики Росії та України – фактор стійкого міждержавного співробітництва. - М.: Наука, 2009. - С.285-301.

18. Пилипенко М.М. Дослідження та розробки для одержання ядерно-чистого цирконію і сплаву на його основі // ВАНТ. Серія: "Вакуум, чисті матеріали, надпровідники» - 2009. - №6. - c. 12-18.

19. Ажажа В.М., Лавриненко С.Д., Пилипенко М.М., Толстолуцька Г.Д., Бобров Ю.П., Свинаренко А.П., Аксьонова Г.М. Підвищення ресурсу конструкційніх матеріалів і металу зварних з'єднань обладнання АЕC за рахунок зменшення впліву водних шляхом введення гетерних додатків // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин: Зб. наук. статей за результатами, отриманими в 2007-2009 рр. – К.: Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, 2009. - С.174-179.

20. Ажажа В.М., Лавриненко С.Д., Пилипенко Н.Н., В’югов П.М., Бобров Ю.П., Доля І.Б. Розробка і обґрунтування підвищення ресурсу роботи елементів активної зони атомних реакторів, виготовлених із сплавів цирконію за новими технологіями // Там же. - С.216-222.

21. Єфімов О.В., Пилипенко М.М. Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС. - Харків: Видавництво «Підручник НТУ «ХПІ», 2010. – 268 с.

22. Чорний О.В. Про розробки міцних композиційних матеріалів на основі тугоплавких металів, що проводяться в ННЦ ХФТІ // Питання атомної науки і техніки. Серія: Вакуум, чисті метали, надпровідники. 2003 №5 (13), 93-102.

23. Тихоновський М.А. Дослідження спрямованих фазових перетворень і розробка мікрокомпозітних матеріалів у ННЦ ХФТІ // Питання атомної науки і техніки. Серія: Вакуум, чисті метали, надпровідники. 2004, №6 (14), с.115-127.

24. Ажажа В.М., Чорний О.В., Сторожилов Г.Є., Тихоновський М.А. Деформуємі ніобій-титанові надпровідники з високими електрофізичними характеристиками. Огляд. Харків, вид-во ННЦ ХФТІ, 2013, 37с.

25. Воєводін В.Н., Великодний А.Н., Тихоновський М.А. та ін. Одержання і властивості дисперсно-зміцненої нанооксидами аустенітної нержавіючої сталі Х18Н10Т // XI Міжнародна наукова конференція «Фізичні явіща в твердих тілах», 2013 р., Харків, Україна.

26. Ажажа В.М., Великодний А.Н., Тихоновський М.А. та ін. Вплив сильної пластичної деформації на властивості цирконію // Тези доповідей Міжнародної конференції «HighMatTech-2007», Київ, 2007, с. 290.

27. Ажажа В.М., Великодний А.Н., Тихоновський М.А. та ін. Вплив сильної пластичної деформації на електроопір і термоЕРС цирконію // Вісник ХНУ, серія фізична "Ядра, частинки, поля". 2007, №777, вип. 2 (34), с. 89-92.

28. Великодний А.Н., Хаймович П.А., Тихоновський М.А. та ін. Низькотемпературна квазігідроекструзія сильнодеформованого цирконію // Тези доповідей 10-ої Міжнародної конференції "Високі тиски – 2008", 2008. м., Судак, Україна, с.82. Фізика і техніка високих тисків, 2009 т.19, №1 , с. 78-82.

29. Ажажа В.М, Неклюдов І.М., Тихоновський М.А. та ін. Наноструктурний цирконій: особливості формування структури при інтенсивній пластичній деформації // Праці ХVIII Міжнародної конференції з фізики радіаційних явищ і радіаційного матеріалознавства. 2008. м. Алушта, Україна, с. 146-147.

30. Тихоновський М.А., Кисляк І.Ф., Дзига О.І. та ін. Фізико-механічні властивості титану після інтенсивної пластичної деформації волочінням у кріогенних (77 K) умовах // Фізика і техніка високих тисків, 2008, т.18, №4, с.96 -99.

31. Kutniy K.V., Volchok O.I., Kislyak I.F. et. al. Obtaining of pure nanostructured titanium for medical purposes by severe deformation at cryogenic temperatures // Materials Science and Engineering Technology. Mat.-wiss.u.Werkstofftech. 2011, 42. №, p.114-117.

32. Кисляк І.Ф., Кутний К.В., Тихоновский М.А. та ін. Вплив термообробки на структуру та механічні властивості високочистого ВПС-титану // Фізика і техніка високих тисків, 2013, т.23, №2, с.53 -66.

33. Тихоновський М.А., Хаймович, Кутній К.В. та ін. Вплив низькотемпературної (77К) квазігідроекструзіі на властивості титану підвищеної чистоти: роль вихідного структурного стану // Фізика низьких температур, 2013, т.39, №11, с. 1261-1268.

34. Chernyi O.V., Storozhilov G.E., Andrievskaya N.F. et. al. Structure and Properties of Differently Directed Deformed Niobium-Titanium Alloy // IEEE Trans. Appl. Superconductivity. 2005, v. 15, # 2, p. 3502-3505.

35. Андрієвська Н.Ф., Оковит В.С., Рудичева Т.Ю. та ін. Еволюція структури та властивостей сплаву НТ-50 при великих пластичних деформаціях // Фізика і техніка високих тисків. 2009 т. 19, № 2, с. 136-142.

36. Сторожилов Г.Є., Андрієвська Н.Ф., Тихоновський М.А. та ін. Процеси структуроутворення у надпровідному сплаві НТ-50 при комбінованому впливі різних видів ІПД // Фізика і техніка високих тисків. 2011, т. 21, № 1, с. 102-111.

37. Тихоновський М.А., Купріянов А.А., Пікалов А.І. та ін. Структура і механічні властивості стрічкового мікрокомпозиту мідь-ніобій. Металофізика і новітні технології, 2006, Т.28, №2, с. 163-171.

38. Тихоновський М.А. Структурні особливості та фізико-механічні властивості «природних» мікро- і нанокомпозитів мідь-ніобій // Матеріали 51-ї Міжнародної конференції «Актуальні проблеми міцності», 2011 р., Харків, Україна, с. 254.

39. Ажажа В.М., Ковтун Г.П., Ладигін А.Н. та ін. Мікроструктура і властивості монокристалів нікелевого сплаву НВ-4. 1. Вплив умов кристалізації на структуру та властивості // Металофізика і новітні технології, 2002 т.24, с.1525-1536.

40. Ажажа В.М., Горбенко Ю.В., Ковтун Г.П. та ін. Зростання монокристалів сплаву Ni-W в умовах високого температурного градієнта // Кристалографія, 2004, т.49, №2, с.382-386.

41. Ажажа В.М., Свердлов В.Я, Ладигін А.Н. та ін. Мікроструктура та властивості монокристалів нікелевого сплаву НВ-4. II. Вплив легування та концентрації вольфраму на досягнення досконалої структури // Металофізика і новітні технології, 2007, Т.29, №3

42. Ажажа В.М, Ковтун Г.П., Свердлов В.Я. Шляхи підвищення якості структури монокрісталічніх суперсплавів, одержаних за допомогою вісокоградієнтної спрямованої кристалізації. // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції "Стратегія якості у промісловості та освіті", 2007 р., м.Варна, Болгарія, т.1. С.11-15.

43. Тихоновський М.А. , Великодний О.М., Ефімов О.А. та інш. Розробка двокомпонентних акселерометрів для вібраційного контролю головних циркуляційних насосів АЕС, виготовлення дослідних партій давачів, їх випробування та сертифікація //Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин: Зб. наук. статей за результатами, отриманими в 2007-2009 рр. Київ, Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, 2009, с.174-179.

44. New beryllium materials. / Tikhinskij G.F., Stoev P.I., PapirovI.I., Babun A.V., Vasil`ev A.A.// Journal of Nuclear Materials.- 1996.-233-237.-P.828-831.

45. Babun A.V. Porous beryllium materials made from sprayed powders // Functional Materials. - 2000. - V.7, No.2. - P.361-363.

46. ​​New beryllium materials on atomised powders / Tikhinskij G.F., PapirovI.I., Babun A.V., Bobylev G.G., Vasil`ev A.A. // Powder Metallurgy. - London.-1994 - vol. 37, No.3., P.222-224.

47. Behavior of amorphous metal alloy mirrors under ion bombardment V.S. Voitsenya, A.S. Bakai, A.F. Bardamid, V.G. Konovalov, K.V. Kovtun, D.I. Naidenkova, I.V. Ryzhkov, A. F. Shtan`, S.I. Solodovchenko, O.V. Trembach, A.A. Vail`ev J. Plasma Fusion Res. SERIES, Vol. 8, p.1379-1784 (2009).

48. «Порошкова металургія берилію» / Бабун А.В., Неклюдов І.М., Ажажа В.М., Ковтун К.В. Васильєв О.А., Бобильов Г.Г. // "Сучасне матеріалознавство: досягнення та проблеми", «Техніка машинобудування», М., 2006 № 2, с. 2-6.

49. Порошкова металургія берилію: розробки ННЦ "ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" / Бабун А.В., Неклюдов І.М., Ажажа В.М., Ковтун К.В. Васильєв О.А., Бобильов Г.Г. // Порошкова металургія, № 3-4, 2006.

50. Термічна стабільність берилієвих матеріалів, виготовлених на основі розпорошених порошків // А.В. Бабун, А.А. Васильєв, К.В. Ковтун, Л.А. Корнієнко // Питання атомної науки і техніки. Серія: Вакуум. Чисті матеріали. Надпровідники. - 2007, №4, С.24-28.

51. Дослідження впливу складу залишкових газів у процесі дистиляції на утримання газових домішок у конденсаті берилію //А.В. Бабун, А.А. Васильєв, В.Д. Вирич, О.В. Кисіль, К.В. Ковтун, А.Д. Солопіхін, І.В. Шпагин / Питання атомної науки і техніки. Серія: Вакуум. Чисті матеріали. Надпровідники. - 2007, №4, с.13-18.

52. Вплив пластичної деформації на електропровідність високочистого берилію. М.П. Старолат, А.А. Васильєв, С. П. Стеценко, К.В. Ковтун. ВАНТ Серія: Вакуум. Чисті матеріали. Надпровідники. № 6 (64), 2009, с. 49-52.

53. Vasilev A.A., Malykhin S.V., Merisov B.A., Pugachev A.T., Trembach O.V. Khadzhai G.Ya. Resistivity of bulk amorphous ZrTiCuNiBe and its polycryctalline analogue // Low Temperature Physics 2010 v.35. # 11, p.887-890.

54. А.В. Бабун, А.А. Васильєв, К.В. Ковтун, М.П. Старолат, С.П. Стеценко, О.В. Трембач, С.В. Ховрич. Інтенсивна пластична деформація берилію - структура та механічні властивості. Фізика і техніка високих тисків. Том 20, №2, стор. 133-142.

55. A.F. Bardamid, V. S. Voitsenya, J. W. Davis, V. G. Konovalov, K.V. Kovtun, I.V. Ryzhkov, A.F. Shtan, S.I. Solodovchenko, O.V. Trembach, A.A. Vasil`ev, U. Breuer and A. Litnovsky Comparison of the behavior of Zr (41.2%) Ti (13.8%) Cu (12.5%) Ni (10%) Be (22.5%) amorphous and crystallized mirrors under deuterium ion bombardment / / Journal of Alloys and Compounds 514, (2012), 189-194.

56. Підготовка виробництва конструкційних матеріалів з гафнію. Неклюдов І.М., Ажажа В.М., Ковтун К.В., Васильєв О.А., Ажажа Р.В., Стеценко С.І., Старолат М.П., Ліндт К.А., Балков В.М., Попов В.І., Мочалов Ю.В. Наука та інновації, 2009 5, №2 23-31.

57. Вплив термообробки на властивості та структуру гідроекструдованого гафнію. Коваленко І.М., Васильєв О.А., Макаренко В.В., Ковтун К.В., Старолат М.П. Фізика і техніка високих тисків 2009 №4.

58. Великодний А.Н., Старолат М.П., ​​Хаймович П.А., Тихоновський М.А., Тихоновська Т.М. // Низькотемпературна квазігідроекструзія сільнодеформованого цирконію. Фізика і техніка високих тисків, 2009, 19, №1, 78-82.

59. Дослідження мікроструктури, текстури та механічних властивостей прокатаного гафнію. Р.В. Ажажа, А.А. Васильєв, С. П. Стеценко, Л.Н. Чепурна, В.В. Макаренко, Л.С. Ожигова, В.І. Савченко, А.Г. Руденко, І.М. Бутенко, К.В. Ковтун, А.В. Теруков. ВАНТ Серія: Вакуум. Чисті матеріали. Надпровідники. № 6 (64) 2009 р. стор. 25-31.

60. Вплив температури інтенсивної пластичної деформації (300 і 77 К) на повернення фізико-механічних властивостей цирконію. М.Б. Лазарева, В.С. Оковит, Л.А. Чиркина, М.П. Старолат, В.В. Калиновський, І.Ф. Борисова, В.І. Соколенко, К.В. Ковтун ВАНТ Серія: Вакуум. Чисті матеріали. Надпровідники № 6 (64) 2009 р., стор. 32-34.

Праці конференцій, доповіді та тези

1. Шиляєв Б.А., Бабун А.В., Васильєв О.А., Ковтун К.В., Пугачов Г.Д., Старолат М.П. Моделювання поведінки реакторного ізотропного берилію при опроміненні його пучками електронів. Збірник Міжнародної конференції МЕЕ 2010 року «Матеріали і покриття в екстремальних умовах: дослідження, застосування, екологічно чисті технології виробництва і утилізації виробів» Київ, 2010 року.

2. Шиляєв Б.А., Бабун А.В., Васильєв О.А., Ковтун К.В., Пугачов Г.Д., Старолат М.П. Радіаційна стійкість берилію в потоці електронів з енергією 30 МеВ.Збірник Міжнародної конференції з фізики радіаційних явищ і радіаційного матеріалознавства, Алушта 2010.

3. A. Zakharchenko, A. Rybka, V. Kutny, A. Skrypnyk, M. Khazhmuradov, P. Fochuk, A. E. Bolotnikov, R. B. James. Transport properties and spectrometric performances of CdZnTe gamma-ray detectors // Proc. SPIE, Vol. 8507, Paper 85071I, 2012.

4. L.N. Davydov, A.V Rybka, A.A. Vierovkin, S.F. Dudnik, V.I. Gritsyna, V.E. Kutny, O.A. Opalev, V.A. Shevchenko, I.N. Shlyahov, V.E. Strelnitsky, A.Eh. Tenishev, V.L. Uvarov, R.B. James, A.E. Bolotnikov, P.M. Fochuk. Registration of high-intensity Electron and X-ray fields with polycrystalline CVD diamond detectors // Proc. SPIE, Vol. 8507, Paper 85071N-1, 2012.

Монографії

1. Матеріали до бібліографії вчених СРСР. Серія хімічних наук, в.85. Віктор Євгенович Іванов / Укладач Н.Б. Полякова. М.: «Наука», 1991, с.47.

2. Атомна наука і техніка СРСР. М.: «Атоміздат», 1977.

3. 50 років Харківському фізико-технічному інституту АН УРСР. Київ: «Наукова думка», 1978, 320 с.

4. В.Є. Іванов, І.І. Папір, Г.Ф. Тіхінскій, В.М. Амоненко. Чисті і надчисті метали. М.: «Металургія», 1965, 263 с.

5. Г.Ф. Тихінський, Г.П. Ковтун, В.М. Ажажа. Отримання надчистих рідкісних металів. М.: «Металургія», 1986, 161 с.

6. Е. Фромм, Е. Гебхардт. Гази та вуглець у металах. М.: «Металургія», 1980, 711 с.

7. Одержання надчистих рідкісних металів // Г.П. Ковтун, Г.Ф. Тихінський, В.М. Ажажа. М: Металургія, 1986. - 256 с.

8. Цирконій та його сплави (технології виробництва, сфери застосування) // В.М.Ажажа, П.Н.В’югов, С.Д.Лавриненко, М.М. Пилипенко та ін. Х.: ННЦ ХФТІ, 1998. 98с.

9. Сомов А.І., Тихоновський М.А. Евтектичні композиції. М.: Металургія. 1975, 305с.

10. Гафній в атомній енергетиці Ажажа В.М., Старолат М.П., ​​Ковтун К.В. Харків, 1999 р., 115с.

11. Технологія виготовлення виробів з цирконієвих сплавів для атомної енергетики та деякі властивості сплавів цирконію. Ажажа В.М., Вахрушева В.С., Деркач Т.А., Соколенко В.І., Малихін Д.Г., Ковтун К.В. – Харків, 2002. – 67с.

12. Берилій – конструкційний матеріал аерокосмічної техніки. Ажажа В.М., Бабун А.В., Ковтун К.В., Санін Ф.П., Санін А.Ф. Видавництво «АРК-прес», 2005, с.306.

13. Довідник з ідентифікації ядерного та пов'язаного з ядерним обладнання і матеріалів подвійного використання. Н.П.Одейчук, І.М.Неклюдов, К.В.Ковтун та ін. - Харків: ННЦ ХФТІ, 2008, 280с.

14. Орієнтована кристалізація, «Металургія», М., 1964, 408 с.

15. Чисті і надчисті метали, «Металургія», М., 1965, 264 с.

16. Production of Pure and Ultrapure Metals, University California Press, Livermore, 1968, 240 p.

17. Фізичне металознавство берилію, «Атоміздат», М., 1968, 452 с.

18. Діаграми стану і сплави берилію, Харків, 1968, 77 с.

19. Окислення і захист берилію, «Металургія», М., 1968, 120 с.

20. Епітаксиальні плівки, «Наука», М., 1971, 480 с.

21. Пластична деформація берилію, «Атоміздат», М., 1973, 304 с.

22. Електронна структура і властивості берилію, Харків, 1973, 64 с.

23. Природа пластичної деформації цирконію. Частина I, II, 1976, Харків, 67 с.

24. Берилій - конструкційний матеріал, «Машинобудування», М., 1977, 160 с.

25. Природа пластичної деформації берилію, «Наукова думка», Київ, 1977, 148 с.

26. Атлас полюсних фігур берилію, Харків, 1977, 91 с.

27. 50 років Харківському фізико-технічному інституту АН УРСР, «Наукова думка», Київ, 1978, 320 с.

28. Структура та властивості сплавів берилію, «Енергоіздат», М., 1981, 368 с.

29. Берилій: наука і технологія, «Металургія», М., 1984, 624 с. (Редакція і переклад).

30. Нові методи дослідження текстур полікристалічних матеріалів, «Металургія», М., 1985, 312 с. (Редакція і переклад).

31. Берилій у сплавах, «Вища школа», М., 1986, 184 с.

32. Процеси ізостатичного пресування, «Металургія», М., 1990, 193 с. (Редакція і переклад).

33. High-purity ductile beryllium alloys for space structural applications, v. 1,2, University of California, USA, 1994, 266 p. 84.

34. Modern Investigations of the Beryllium, Garinizdat, Kharkov, 1998, 228 p.

35. The development of magnesium alloys intended for manufacturing biosoluble in vivo vascular stents. Booklet, Master-Class, Kiev, 2008, 12 p.

36. Атлас структур берилію, Дубна, 2009 204 c.

37. В.А. Фінкель. Високотемпературна рентгенографія металів. М. Металургія, 1968, 204 с.

38. В.А. Фінкель. Низькотемпературна рентгенографія металів. М. Металургія, 1971, 256 с.

39. В.А. Фінкель. Структура рідкоземельних металів. М. Металургія, 1978, 128 с.

40. В.А. Фінкель. Структура надпровідних з'єднань. М. Металургія, 1983, 104 с.

41. В.А. Фінкель. Високотемпературні надпровідники: матеріалознавство, технологія, застосування. К. Вид-во Ін-ту системн. досл. освіти України, 1993, 92 с.

42. Г.Ф. Тихинський, Г.П. Ковтун, В.М. Ажажа. Одержання надчистих рідкісних металів. Монографія. М., Металургія, 1986, 160 с.

43. В.Е. Кутний, А.В. Рыбка, Л.Н. Давыдов, А.А. Захарченко, Д.В. Кутний, А.С. Абызов Детекторы ионизирующих излучений на основе теллурида кадмия-цинка. Харьков: Тип. Мадрид. 2021, 352 стр.

Патенти і заявки

1. Г.П. Ковтун, О.П. Щербань. Пристрій для рафінування металів дистиляцією у вакуумі: Патент №1246, Україна, С22В9/04, C22B9/187, Бюл. № 5, 2002.

2. Г.П. Ковтун, О.П. Щербань, Ю.Є. Ніколаєнко. Спосіб одержання монокристалів арсеніду галію: Деклараційний патент №64602 А, Україна. Заявл. 15.07.2003 №2003076607. Бюл.№2, 2004.

3. С.Б. Берінгов, Ю.Г. Шульга, Т.В. Власенко, Г.П. Ковтун, О.П. Щербань, Ю.В. Горбенко. Спосіб одержання галієвої лігатури кремнію. Патент на винахід №77874 Україна. Заявка № 200505239. Опубл. 15.01.2007, Бюл.№1.

4. С.Ю. Ларкін, Г.П. Ковтун, О.П. Щербань, О.І. Кравченко. Спосіб рафінування цинку: Патент № 4703, Україна, С22В9/04, С22В9/187, Бюл. № 1, 2005.

5. С.Ю. Ларкін, Г.П. Ковтун, О.П. Щербань. Спосіб рафінування металів: Патент № 22541, Україна, С22В9/04, С22В9/187, Бюл. № 4, 2007.

6. Г.П. Ковтун, О.І. Кравченко Спосіб рафінування галію. Деклараційний патент №22877 на корисну модель, Україна. Заявл. 28.12.2006. №200614026 Опубл. 25.04.2007.

Дисертації

1. І.В. Сердюк / «Структура та фізико-механічні властивості вакуумно-дугових нітридних покриттів на основі високоентропіийних сплавів Ti-V-Zr-Nb-Hf та Ti-V-Zr-Nb-Hf-Ta» // Рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Фізика твердого тіла». 2016, с. 153.