ЗАЯВА ПРО НАМІРИбудівництва дослідницької ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» в Національному науковому центрі “Харківський фізико-технічний інститут”.
1. Інвестор (замовник) – Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” Національної академії наук України (ННЦ ХФТІ).
Поштова адреса: Україна, 61310, м. Харків, вул. Академічна, 1.
е-mail: karnaukhov@kipt.kharkov.ua
2. Місце розташування майданчиків будівництва – потенційні майданчики пропонуються на території промислового майданчика ННЦ ХФТІ, що розташований на північній окраїні м. Харкова (мікрорайон П’ятихатки) (далі за текстом – майданчик). Відповідно до ст. 37 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» для вибору майданчика розташування дослідницької ядерної установки (далі за текстом – ДЯУ) пропонуються три варіанти:

 • Основний варіант № 1 – майданчик, що прилягає до будинку № 2 (далі за текстом – майданчик “НДК”). Через наявність комунікаційних систем забезпечення й науково-дослідної бази як основний варіант розглядається майданчик, що розташований поблизу існуючого будинку № 2, де розміщений лінійний прискорювач ЛПЕ-2000. У цьому випадку всі інженерні комунікації проходять у безпосередній близькості, може бути використана науково-дослідна база прискорювача, навколо відсутні будь-які будови, що дає можливість розвитку дослідницької інфраструктури ДЯУ.
 • Альтернативний варіант № 2 – майданчик, що прилягає до будинку № 3, у якому передбачається встановити лінійний прискорювач електронів (далі за текстом - майданчик “ЗУЛУС”). У цьому варіанті розміщення можливо використати комунікації й існуючі науково-дослідні можливості прискорювача ЛПЕ-300, що знаходиться у будинку № 3. Однак необхідно буде зруйнувати будинок № 3А та вести будівництво на території, обмеженої з усіх боків існуючими будовами.
 • Альтернативний варіант № 3 – майданчик, розташований на вільній території (далі за текстом - майданчик “СТЕП”). Розміщення установки можливо, наприклад, на будь-якому порожньому місці на території Дергачівського району Харківської області. У цьому випадку необхідно з нульового рівня побудувати комунікації, дороги, забезпечити фізичний захист, створити науково-дослідну базу, побудувати житло. Для виконання робіт при такому варіанті розміщення установки за нашими оцінками буде потрібно не менш 0,5 млрд. доларів США, що абсолютно нереально через фінансові можливості й значні витрати часу. Крім цього, у нинішніх умовах неможливо створити новий науково-дослідний колектив.

У силу вищенаведеного, пріоритетним є варіант № 1 розміщення ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів».
3. Характеристика діяльності (об'єкта): Сучасна ядерна енергетика у світі (включаючи Україну) має високі економічні й екологічні показники, оскільки в процесі виробництва електроенергії не відбуваються викиди СО2 та радіоактивного пилу. Однак, вона має ряд істотних недоліків, до яких належать низьке спалювання уранового палива (0,7%), напрацювання і невикористання трансуранових елементів та теоретична можливість ядерних аварій. Вирішити ці проблеми може новий клас установок - підкритичні збірки, що керуються прискорювачами. Розробки таких систем ведуться у багатьох країнах (Європейський союз, США, Росія, Японія, Китай, Індія, Білорусь і т.д.). Подібні установки абсолютно виключають ядерні аварії, дозволяють спалювати весь уран і роблять ядерну енергетику безпечною та екологічно чистою.
ННЦ ХФТІ протягом 3 років разом з Аргонською національною лабораторією (США) розробив концептуальний проект дослідницької ядерної установки на основі підкритичної збірки. Міністерство енергетики (США) запропонувало створити цю установку в ННЦ ХФТІ протягом 4 років і виділило для цього більше 25 млн. доларів США.

Створення ДЯУ «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» дає можливість провести дослідження таких систем, тому що у світі поки досліджуються тільки установки з нульовою тепловою потужністю. ДЯУ буде призначена для одержання потоку нейтронів і використання його у фундаментальних та прикладних дослідженнях, а також для навчання й підготовки фахівців для атомно-енергетичної промисловості України. Крім цього, можна буде напрацьовувати всі медичні ізотопи, що використовуються для діагностики захворювань та терапії, почати дослідження бор-нейтроно-захватної терапії – самого безпечного методу лікування онкозахворювань.

Створення ДЯУ «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» не змінює статус ННЦ ХФТІ як ядерного центра, оскільки на території знаходяться дві діючі ядерні установки:

 • сховище ядерних матеріалів,
 • дослідницько-промислова дільниця з обробки ядерних матеріалів та розробки ядерного палива.

Діяльність на об'єкті належить до п. 1 Переліку видів діяльності й об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку (додаток Е до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад й зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні й будівництві підприємств, будинків і споруд»).
Технічні й технологічні характеристики: ДЯУ заснована на підкритичній збірці, що керується прискорювачем електронів з енергією частинок 100 МеВ і середньою потужністю пучка 100 кВт. При бомбардуванні пучком електронів мішені з вольфраму або урану утворюються первинні фотонейтрони. Підкритична збірка з низько збагаченим паливом (19,7 %) використовується для розмноження фотонейтронів у результаті поділу ядер урану. Енерговиділення в наслідок поділу ядер урану складає 260 кВт. Максимальний коефіцієнт розмноження нейтронів в об'ємі активної зони збірки становить 0,98 при будь-яких вихідних подіях, що виключає виникнення ланцюгової самопідтримуючої ядерної реакції поділу. ДЯУ, що розробляється, не має аналогів у світі.

Об'єм відпрацьованого ядерного палива (ВЯП), планований для зберігання, – до 150 відпрацьованих тепловиділяючих збірок типу ВВР-М2 у спеціальному сховищі басейнового типу, у якому також буде зберігатися до 5 опромінених мішеней. Технологія зберігання ВЯП, що буде використана на об'єкті, буде мати реалізовані аналоги у світі. Транскордонний вплив об'єкта не очікується.

Неопромінені ядерні матеріали зберігаються в спеціальному приміщені, яке обладнане засобами фізичного захисту, відповідно до ядерного законодавства України (Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (НП 306.8.126-2006)).

Строк експлуатації – запланований, до 40 років, у тому числі:

 • розробка робочої документації, проекту, експертиза проекту й одержання необхідних дозволів на будівництво - 1 рік;
 • будівництво будинків з інженерними системами забезпечення - 2 роки;
 • монтаж і комплексне налагодження технологічного устаткування й систем, здача/прийом об'єктів закінченого будівництва, здача в експлуатацію ДЯУ - 1 рік;
 • активний період (експлуатація) – до 35 років;
 • пасивний період (зняття з експлуатації) – 1 рік.

Проект ДЯУ буде розроблений у відповідності до вимог діючих українських норм, правил і стандартів, з урахуванням міжнародних рекомендацій, в основу яких покладені принципи експлуатації в підкритичному режимі й глибоко ешелонованого захисту.

У проекті будуть передбачені технічні засоби й організаційні заходи, які за умов нормальної експлуатації, порушень експлуатації й проектних аварій забезпечать індивідуальні дози опромінення не вище встановлених лімітів доз для персоналу, а рівень викидів та скидів – не вище припустимих рівнів, встановлених «Нормами радіаційної безпеки України» (НРБУ-97) та «Основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки України» (ОСПЗРБУ-2005).

Система технічних і організаційних заходів щодо забезпечення безпеки ДЯУ буде детально розглянута у проекті, представлена й проаналізована в матеріалах ОВНС, у Звіті аналізу безпеки ДЯУ та у Звіті про відповідність вимогам санітарного законодавства, передбачених чинними законами України.
4. Соціально-економічна необхідність запланованої діяльності – створення сучасної науково-технічної бази в Україні для проведення фундаментальних і прикладних досліджень в області радіаційної медицини, ядерної фізики й енергетики.

Програма наукових досліджень на ДЯУ буде носити міжнародний характер з участю іноземних учених, до якої належать - дослідження з розробки нових безпечних джерел енергії на базі підкритичних систем, радіаційного матеріалознавства, нанотехнологій, трансмутації радіоактивних відходів АЕС, ядерної фізики, конденсованого стану речовини, молекулярної біології та ін..

На ДЯУ буде вироблятися різноманітний асортимент медичних радіоізотопів, необхідних для діагностики й терапії онкологічних захворювань, а також буде розроблятися нова технологія лікування онкохворих методом бор-нейтроно-захватної терапії.

Крім цього на базі ДЯУ буде організований інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації й стажування фахівців, що працюють в області ядерної енергетики й атомної промисловості, а також проводитися навчання студентів для надбання практичних навичок і культури безпеки при роботі на ядерних установках.
5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації:

 • земельних постійного користування: майданчик ДЯУ (з допоміжними системами життєзабезпечення) – до 1,1 га, автодороги – до 0,1 га;
 • сировинних: збірний залізобетон та важкий бетон – заводи будіндустрії; металоконструкцій, металопрокату, арматури, щебня, цегли, цементу – м. Харків; піску – м. Дергачі;
 • енергетичних: у період будівництва – 750 кВт, в активний період експлуатації – 1,5 МВт, у пасивний період експлуатації – 10 кВт, опалювання приміщень- приблизно 700 Гкал/рік; джерела постачання - інженерні мережі ННЦ ХФТІ;
 • водних:
  • вода питної якості на господарсько-побутові потреби: до 0,4 м3/добу у період будівництва, до 17 м3/добу в активний період експлуатації й до 9 м3/добу у пасивний період експлуатації; джерела постачання - інженерні мережі ННЦ ХФТІ;
  • вода на виробничі потреби: у період будівництва – 7 м3/добу, у період експлуатації (замкнений для охолодження прискорювача, мішені й активної зони) – 15 м3/добу, підживлення систем градирень охолоджувачів замкненого контуру для охолодження прискорювача, мішені й активної зони – 30 м3/добу) (активний період); джерела постачання - інженерні мережі ННЦ ХФТІ;
  • вода на протипожежні потреби: у період будівництва – 20 л/сек, у період експлуатації – 36 л/сек; джерела постачання - резервуари протипожежного запасу води;
 • трудових: будівництво ДЯУ буде виконуватися силами українських будівельних і монтажних організацій, експлуатація – силами науково-технічного й обслуговуючого персоналу ННЦ ХФТІ (відділ «Нейтронної фізики та підкритичних систем»). Очікується потреба:
  • у період будівництва – до 30 чол. будівельно-монтажного персоналу;
  • у період експлуатації – до 60 чол. науково-технічного й обслуговуючого персоналу протягом активного періоду, до 20 чол. - протягом пасивного періоду.
6. Транспортне забезпечення (під час будівництва й експлуатації): залізничні перевезення (транспорт загального призначення й спеціалізований транспорт) – мережею залізниці загального користування; автомобільні перевезення (спеціалізований, загальнобудівельний і пасажирський транспорт) – існуючими автодорогами.
7. Екологічні й інші обмеження запланованої діяльності по варіантах: у відповідності із запланованою категорією об'єкта для нього повинна бути встановлена санітарно-захисна зона та зона спостереження. Очікується, що санітарно-захисна зона ДЯУ буде в межах будинку ДЯУ, зона спостереження – не вийде за існуючі межі промислового майданчика ННЦ ХФТІ.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка й захист території по варіантах:
 • майданчик “НДК” – вирубка чагарнику на площі до 0,6 га, планувальні роботи;
 • майданчик “ЗУЛУС” – вирубка чагарнику на площі до 0,5 га, планувальні роботи та знесення будинку № 3А;
 • майданчик “СТЕП” – планувальні роботи, підведення комунікацій життєзабезпечення й під'їзних доріг.
9. Можливий вплив запланованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
 • клімат і мікроклімат – не впливає;
 • геологічне середовище – вплив не очікується;
 • повітряне середовище:
  • при будівництві – незначне підняття пилу; радіаційний вплив відсутній;
  • при експлуатації – не впливає тому, що система вентиляції ДЯУ оснащена фільтрами для очищення повітря, що викидається в атмосферу через вентиляційну трубу, від можливих радіоактивних аерозолів і пилу та має обладнання для радіаційного контролю викидів;
 • водне середовище – радіаційний вплив не очікується, стоки із зони «суворого» режиму (душові й умивальники санпропускника, стоки при дезактивації стін, підлог, устаткування) відводяться у спецканалізацію;
 • ґрунту:
  • при будівництві – вплив не очікується: зняття ґрунтово-рослинного шару з місця забудови й рекультивація з наступним озелененням території;
  • при експлуатації – радіаційний вплив на навколишнє середовище не очікується;
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти – без істотного негативного впливу;
 • навколишнє соціальне середовище (населення) – радіаційний вплив не очікується;
 • навколишнє техногенне середовище – не очікується радіаційний вплив на персонал об'єктів у зоні промислового майданчика ННЦ ХФТІ, оскільки санітарно-захістна зона обмежена стінами будівлі ДЯУ.
10. Відходи виробництва й можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – нерадіоактивні відходи вивозяться на міський смітник м. Дергачі, Харківської області, радіоактивні відходи збираються, тимчасово зберігаються й передаються на переробку/захоронення спеціалізованим підприємствам у м. Харків й області. Відпрацьоване ядерне паливо буде вивозитися у Росію на переробку.
11. Об'єм виконання ОВНС – згідно ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при  проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».
12. Участь громадськості – передбачається шляхом проведення громадських слухань у відповідності до Порядку проведення громадських слухань з питань ядерної й радіаційної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.98 № 1122. Внести пропозиції й ознайомитися з проектними матеріалами можна на сайті Замовника – http://www.kipt.kharkov.ua. з 1 вересня 2010 року.


Текст «Заявление о намерении» опубликован в газетах:

«Урядовий Курьер» №142 от 30.10.2010 г.
«Слобідський край» №142 от 30.10.2010 г.