Національна академія наук України

Національний науковий центр "Харківський фізико-техничний інститут"

Інститут фізики високих енергій і ядерної фізики

 
Головна
Дирекція
Відділ ядерної фізики
Відділ експериментальних досліджень з фізики елементарних частинок і ядерної фізики високих енергій
Відділ фізики випромінювання і багатоканальних трекових детекторів
Відділ математичного моделювання та дослідження ядерно-фізичних процесів
Відділ фундаментально-прикладних ядерних досліджень
Співробітництво

  Інститут фізики високих енергій і ядерної фізики (ІФВЕЯФ), створений відповідно до Указу Президента від 23.06.1993 на основі наукового відділення "Фізика високих енергій" для вирішення фундаментальних проблем і прикладних задач, є одним з головних підрозділів ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України. Історична хронологія розвитку і становлення наукових досліджень в галузі ядерної фізики та фізики високих енергій, а також основні досягнення, як в довоєнний так і в післявоєнний періоди досить повно висвітлено в книзі Юрія Ранюка "ЛАБОРАТОРІЯ №1. Ядерна фізика в Україні" видавництво "АКТА" 2001р.- 589 с. Дослідження в області ядерної фізики і фізики високих енергій і раніше, й у даний час, є актуальними як з точки зору пошуку відповідей на фундаментальні питання про структуру і еволюцію матерії, так і з точки зору практичного використання результатів фундаментальних досліджень в різних областях науки і техніки. Важливість цих досліджень для практики в першу чергу пов'язана з проблемами наукового супроводу ядерної енергетики і нових принципів її отримання.
 Основні напрямки фундаментальних і прикладних досліджень ІФВЕЯФ:
 —Взаємодія електронів і фотонів з ядрами.
 —Квантові електродинамічні процеси в речовині, включаючи кристали.
 —Механізми ядерних реакцій і структура ядер.
 —Розвиток радіаційних технологій.
 —Розробка програмних комплексів для оцінки впливу на навколишнє середовище  об'єктів, які представляють радіаційну небезпеку, в тому числі сховищ відпрацьованого ядерного палива.
  Унікальність науково-дослідних робіт, які виконуються в ІФВЕЯФ, полягає в тому, що їх результати можуть використовуватися як для розвитку теоретичних уявлень, так і для вирішення практичних завдань. За час існування ІФВЕЯФ отримано три Державні премії в галузі науки і техніки, захищено понад 100 дисертацій, отримано понад 50 патентів. Результати досліджень і розробок за період з 2014 по 2018 рр. опубліковано в 1207 статтях, із них 609 статей з новими важливими результатами в журналах, індексованих провідними наукометричними базами даних (Web of Science, Scopus). В інституті проведено 17 Міжнародних конференцій з фізики високих енергій і ядерної фізики. Щорічно видається журнал "Питання атомної науки і техніки", серія «Ядерно-фізичні дослідження». Високий науковий потенціал, багаторічний досвід вирішення наукових та прикладних проблем забезпечують умови для взаємовигідного співробітництва з вітчизняними та закордонними партнерами.

Україна

Харків, 61108. вул. Академічна, 1

grgrygoryk0@gmail.com

kovalenko@kipt.kharkov.ua
Тел. (057)335 61 20
Факс (057)335 35 33


ннц хфті


Верховна Рада України


Академія наук України