VI МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 "ВИСОКОЧИСТІ МАТЕРІАЛИ: ОТРИМАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ"

13 - 15 вересня 2021 р.                м. Харків, Україна

Національна академія наук України

Відділення ядерної фізики та енергетики

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна

 

Починаючи з кінця шістдесятих років минулого століття, в ХФТІ регулярно проводилися всесоюзні конференції по високочистим металам, які дозволили встановити тісні зв'язки між науковцями, які працюють в галузі фізики високочистих металів в Інститутах Академії наук, вищих навчальних закладах, дослідницьких і промислових центрах. Незмінним організатором проведення цих конференцій був видатний вчений академік НАН України Володимир Михайлович Ажажа. Він належав до покоління вчених, наукове життя яких збігається з періодом становлення і розвитку ядерної енергетики в Радянському Союзі. Для вчених цього покоління характерні універсалізм, глибоке і ясне осмислення фізичних понять, прагнення до органічного зв'язку теоретичних і експериментальних досліджень. Ці якості яскраво і талановито проявилися у В.М.Ажажі – фізика-експериментатора, тонкого педагога, яскравого організатора, пам’яті якого присвячена конференція.

  Досвід проведення конференції показав її актуальність та затребуваність серед широкого загалу науковців, яким конференція надає можливість ознайомитися з новими досягненнями у галузі отримання високочистих металів і сплавів, розробці та удосконаленню методів рафінування металів, методів елементного аналізу домішок в металах і сплавах високої чистоти, впливу радіаційного, плазмового опромінення та високих температур на зміну властивостей матеріалів, а також обмінятися думками та досвідом з колегами.  

     

  Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній конференції «Високочисті матеріали: отримання, застосування, властивості», присвяченій пам’яті, академіка НАН України В.М. Ажажі.

 

Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ ХФТІ НАН України       

Адреса:  ННЦ ХФТІ, вул. Академічна 1, м.Харків, 61108, Україна

Web-сайт: www.kipt.kharkov.ua/conf.html

E-mail: : solopikhin_d@kipt.kharkov.ua

Тел: +380-93-205-6861

Факс:  +380-57-349-10-43