VI МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 "ВИСОКОЧИСТІ МАТЕРІАЛИ: ОТРИМАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ"

13 - 15 вересня 2021 р.                м. Харків, Україна

Національна академія наук України

Відділення ядерної фізики та енергетики

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна


        Тези доповідей розміром до 1 сторінки оформляються відповідно до вимог і направляються на адресу оргкомітету в електронному вигляді та на паперовому носії в 1 примірнику з додатком акту експертизи про можливість відкритого публікування цих тез доповідей. Після отримання Ваших тез доповідей, оргкомітет конференції повідомить Вас про це електронною поштою.

Повні тексти доповідей за вибором Редакційної групи оргкомітету будуть рекомендовані до публікації в журналі «Питання атомної науки і техніки» (ННЦ ХФТІ НАН України, м. Харків), який включений до наукометричних баз, зокрема Scopus, та до переліку наукових фахових видань України.

 

Основні робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

 

Увага:

 

Тези мають бути подані до оргкомітету до 1 серпня 2021 р. Тези, подані із запізненням, або оформлені невідповідно вимогам, прийматися не будуть.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали тез доповідей мають бути обсягом в одну повну сторінку формату А4. Поля: ліворуч 35 мм, решта 25 мм, шрифт TimesNewRoman.

Назва тез: розмір шрифту 14 пт, напівжирний, відступів немає, розташування центральне. Назва набирається великими буками, крапка в кінці не ставиться.

Автори і назва організації: Під назвою статті слід вказати ініціали та прізвища авторів і повну назву організації, місто, країна, електронну адресу, факс, телефон. Розмір шрифту 12 пт, напівжирний курсив, відступів немає, розташування центральне.

Текст тез: Розмір шрифту 10 пт, накреслення звичайне, розташування по ширині.

Міжрядковий інтервал: одинарний.

Відступ (новий рядок): 0,5 см. Переноси слів в тексті допускаються.

Формули: формат MicrosoftEquation 3.0.

Рисунки в тексті повинні бути чіткими та вставленими в текст, або подавати у вигляді окремих файлів у форматі TIFF або JPG.

Перелік посилань - обов’язковий, подається в кінці тез.

   Оргкомітет залишає за собою право:

  - внесення редакційних поправок до текстів тез доповідей;

  - відмови в прийому матеріалів у випадках невідповідності вимогам оформлення, тематиці конференції, наявності запозичень з раніше опублікованих матеріалів, некоректного цитування робіт інших авторів;

  - відмови у прийому матеріалів після 1 серпня 2021 року.

 Адреса оргкомітету:

Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства

і технологій ННЦ ХФТІ НАН України

вул. Академічна 1, м.Харків, 61108, Україна

Вчений секретар конференції Солопіхін Д.О.

Тел.: +380-93-205-6861     

Факс:  +380-57-349-10-43

E-mail: solopikhin_d@kipt.kharkov.ua

 

Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ ХФТІ НАН України       

Адреса:  ННЦ ХФТІ, вул. Академічна 1, м.Харків, 61108, Україна

Web-сайт: www.kipt.kharkov.ua/conf.html

E-mail: : solopikhin_d@kipt.kharkov.ua

Тел: +380-93-205-6861
Факс:
  +380-57-349-10-43